Statystyki z przeprowadzanych kampanii są podawane na platformie w czasie rzeczywistym. Oznacza to dokładnie tyle, że to, co aktualnie dzieje się z promowanym video, jest widoczne z poziomu panelu użytkownika konta. W każdej chwili można też sprawdzić szczegółowe statystyki z konkretnego dnia, czy nawet godziny z aktualnie prowadzonej lub już zakończonej kampanii. Jak czytać konkretne informacje podane na stronie statystyk?
PŁATNE OBEJRZENIA - ilość zamówionych i dostarczonych do video obejrzeń zaliczonych, przechodzących przez naszą platformę (trackowane - podczas trwania kampanii - placementy naszych wydawców)WSZYSTKIE OBEJRZENIA - obejrzenia zaliczone wraz z obejrzeniami niezaliczonymi, przechodzącymi przez platformę ViralSeed w trakcie trwania kampanii

OBEJRZENIA ZALICZONE :
- unikalne w ciągu 24h
- pochodzące z kraju, na który targetowana jest kampania
- trwające: dla kampanii RON/Normal minimum 5 sekund, dla kampanii Premium: minimum 30 sekund


OBEJRZENIA NIEZALICZONE :
- powtórne w ciągu 24h
- pochodzące z nietargetowanego kraju
- zbyt krótkie (trwające poniżej 5 sekund dla kampanii RON/Normal, poniżej 30 sekund dla Premium)
- błędne (np. problem buforowania video)

*Pomimo niezakwalifikowania tych obejrzeń przez platformę jako płatne, część z nich może mimo wszystko zostać zliczona pod video na YouTube.


Ważne!

Wartość WSZYSTKIE OBEJRZENIA nie zawiera:

- dodatkowych obejrzeń organicznych, np. pochodzących z efektu viral, wyszukań, itd.
- obejrzeń pochodzących z kolejnych udostępnień/poleceń video (social sharing)
- obejrzeń z listy trendów/głównej strony YouTube
- obejrzeń z placementów pozostałych na stronach naszych wydawców, już nietrackowanych przez naszą platformę po zakończeniu kampanii
- obejrzeń z publikacji na stronach i portalach, powstałych w wyniku wzrostu zainteresowania filmem po przeprowadzeniu skutecznej kampanii viralowej
- oraz wszystkich innych obejrzeń, które nie przeszły przez naszą platformę.WYŚWIETLENIA PLAYERA - ilość wszystkich emisji playera na stronach wydawców (displaySeed) w trakcie trwania kampanii ViralSeed (liczba znacznie przewyższa ilość obejrzeń, gdyż nie wszystkie wyświetlenia playera skutkują zainicjowaniem przez użytkownika odtworzenia materiału video - click to play).


KOSZT - całkowity koszt obejrzeń, dostarczonych do video w trakcie trwania kampanii ViralSeed

AUDIENCE RETENTION : utrzymanie uwagi odbiorców, czyli wskaźnik zainteresowania widzów kolejnymi momentami materiału video. W trakcie emisji użytkownik może, przewijając film i ponownie oglądając dane fragmenty filmu, zawyżyć wskaźnik audience retention powyżej wartości 100% (czyli jeśli w trakcie oglądania filmu trwającego 30 sekund, przewinie i ponownie obejrzy materiał w czasie tej samej sesji, jego audience retention może wynieść więcej niż długość samego materiału: 31 sekund i więcej).


CZAS TRWANIA VIDEO : całkowita długość promocyjnego materiału video

ŚREDNI CZAS OGLĄDANIA : średnia długość wszystkich obejrzeń video

ŚREDNI CZAS OGLĄDANIA (PŁATNE) : średnia długość trwania obejrzeń zaliczonych jako płatne

Przesuwając wskaźnik na wykresie można sprawadzić, jaki procent spośród wszystkich obejrzeń, obejrzało daną sekundę filmu.

CZAS: dana sekunda trwania filmu
WSZYSTKIE: procent wszystkich obejrzeń video, które oglądały daną sekundę filmu
PŁATNE: procent wszystkich obejrzeń video, które oglądały daną sekundę filmu i zostały zaliczone jako płatne.


Przykład
Aby np. obliczyć, ile było odtworzeń video na ostatniej sekundzie video (koniec filmu), należy ustawić wskaźnik na koniec wykresu.
W tym przypadku: 17% wszystkich, 12% płatnych. Video otrzymało 29891 wszystkich obejrzeń ('Statystyki>Wszystkie obejrzenia')
czyli było 5081 (17% z 29891) obejrzeń ostatniej sekundy, w tym 3587 (12% z 29891) obejrzeń było zaliczonych jako płatne.
AKTUALNE I POCZĄTKOWE STATYSTYKI SOCIAL : zestawienie porównawcze ilości obejrzeń i wskaźników zaangażowania, sprzed rozpoczęcia kampanii i aktualne (w czasie rzeczywistym), na platformach społecznościowych: YouTube i Facebook (dane publiczne, pobierane bezpośrednio z danych serwisów).


GEOLOKALIZACJA : kraje, z których pochodzą obejrzenia: wszystkie i płatne.


ZAKRES CZASU I TABELA  WYNIKÓW (GODZINOWA, DZIENNA, MIESIĘCZNA, ROCZNA - W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIONYCH PARAMETRÓW) : dane, jak: ilość obejrzeń (płatnych i wszystkich), wyświetlenia playera, koszt, kliknięcia w tytuł* i CTA*, View Rate* oraz średni czas trwania obejrzenia podane w formie tabeli.

Zakres czasu: ustawiany dowolnie - godzinowy, dzienny, miesięczny i roczny
Kampania: której kampanii statystyki dotyczą
Format reklamowy: wszystkie, displaySEED (seeding z embedowanych playerów), socialSEED (seeding z portali społecznościowych poprzez link do video)
Rodzaj urządzenia: wszystkie, desktop, mobile
Sortuj po: wybór zakresu czasu

*kliknięcia w tytuł: kliknięcia w tytuł video na playerze, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę video na YouTube

*CTA: Call To Action - przycisk na playerze wywołujący określoną funkcję (Polub i skomentuj na YouTube, Subskrybuj kanał, własny link, np. prowadzący na daną stronę).

*CTR/View Rate: stosunek wszystkich odtworzeń video (click-to-play) do wyświetleń playera