Jeśli go nie usuniesz, możesz sam zdecydować co player będzie wyświetlał po zakończeniu lub wyczerpaniu budżetu kampanii.

Przed pobraniem kodu wybierz z ustawień, jakie funkcje ma spełniać player po zakończeniu kampanii:

- nadal wyświetlać promowane video, jednak już nieodpłatnie (z powodu zakończenia kampanii/wyczerpania budżetu)
- wyświetlać dowolny content (np. inna sieć reklamowa, YouTube video, grafika, itp)
- nie wyświetlać nic
Wygodną opcją jest również zamieszczenie na stronie autoplayera, który rotacyjnie wyślwietlać będzie wszystkie dostępne dla Twojej strony kampanie.