Nasze playery mają dostępną opcję javascript callback: jest to wywołanie danej funkcji po obejrzeniu video przez min. 30s lub do końca  (otwierając tym samym użytkownikowi furtkę do pożądanej treści/serwisu).

Jak ustawić callback?

Callback należy ustawić po wygenerowaniu kodu playera (pojedynczej kampanii lub autoplayera).

Na przykład:
<script src="https://viralseedmedia.com/_player/play.js#2GqxqID0sy" async="true" callback=""></script>
W miejsce callback="" należy wstawić funkcję javascript jaka ma być wywołana:
<script src="https://viralseedmedia.com/_player/play.js#2GqxqID0sy" async="true" callback="myFunction()"></script>

Callback jest wywoływany w dwóch przypadkach:

1. Jeżeli video zostanie obejrzane do końca
2. Po kliknięciu buttonu SKIP AD, który pojawia się na playerze po 30 sekundach od rozpoczęcia oglądania video.