Niezależnie od tego, czy dodajesz kampanię na swoją stronę czy profil social media, możesz również zrobić to w ten sposób:

1)  Po zalogowaniu w swoim panelu, wybierz zakładkę “Strony”
2)  Znajdź ikonkę “Lista kampanii” na końcu wiersza wybranej strony, i kliknij w nią
3)  Wybierz z listy kampanie video, które chcesz u siebie udostępnić

Dalej postępuj jak w poprzednich instrukcjach (odpowiednio dla strony i profilu).