Aby pobrać kod video do zamieszczenia u siebie:

  1) Zaloguj się do swojego Panelu Wydawcy.
  2) Znajdź listę dostępnych dla Ciebie kampanii wchodząc w sekcję "Strony" (Dana strona > przycisk "Lista Kampanii")
lub w sekcji "Kampanie" (w prawym górnym rogu wyświetlamy informację jakiej strony dana lista dotyczy).
  3) Pobierz kod wybranego video
  4) Wybierz rodzaju placementu i pobierz wygenerowany kod:
lub jeśli dodajesz video na profile social media - pobierz sam kod: